Mastodoku

Mastodoku er et stort brett som er 16x16 ruter stort og som spilles etter ordinære sudokuregler.

Les mer

Oppgaven kan bestå av enten tall (1 -16), kun bokstaver (A - P) eller en kombinasjon av tall og bokstaver (tallene 0-9 og bokstavene A-F.)

Tilgjengelig i to vanskelighetsgrader: Middels og vanskelig.

Sudoku, Sudoku

Kontakt