Sudoku

Sudoku, også kalt su doku (kommer av det japanske ordet for "tall" [su] og "én" eller "alene" [doku]), er en hodebryoppgave, eller tallkryssord om man vil, som går ut på å plassere sifre i rutemønstre. 

Det klassiske og opprinnelige rutemønsteret i sudoku består av et brett på 9x9 ruter som igjen er delt inn 9 mindre bokser på 3x3 ruter hver. Oppgaven går ut på å plassere sifrene 1-9 slik at alle de loddrette og vannrette radene inneholder sifrene 1-9 en gang, og slik at også hver 3x3-rute inneholder alle sifrene en gang. 

Våre standard Sudoku leveres i vanskelighetsgradene MEGET LETT, LETT, MEDIUM, VANSKELIG og MEGET VANSKELIG, og brettstørrelsene varierer fra 4x4 til 30x30 ruter. De klassiske formatene er 6x6 (Lyn-Sudoku) og 9x9 ruter. Oppgavene kan leveres med tall, bokstaver eller en kombinasjon av disse.  Brettene leveres i farger eller sort/hvitt.

Sudoku

 • Duodoku

  En Duodoku er to sudokuer kombinert og dermed dobbel så vanskelig.

  En Duodoku løses som en vanlig Sudoku. Selv om den er litt vrien hjelper de overlappende hjørnene deg med å løse denne oppgavetypen.

 • Goduko

  Denne sudokuvarianten kalles også for ord-sudoku, og brettet er bygget opp ved å benytte bokstavene i et forutbestemt ord. 

 • Kvadroku

  Kvadroku er en avansert og morsom variant av sudoku. Fire vanlige sudokuer er slått sammen, så hjørnene overlapper hverandre.

 • Mastodoku

  Mastodoku er et stort brett som er 16x16 ruter stort og som spilles etter ordinære sudokuregler.

 • Megadoku

  Megadoku er virkelig en gigant som vanskelig lar seg løse på 1-2-3. Dette er vår største sudoku.

 • Pentadoku

  Fem vanlige sudoker er kjedet sammen, så hjørnene overlapper hverandre.

 • Septodoku

  Septoduko er den ultimate utfordring for sudoku-freaks. Oppgaven løses som en helt vanlig sudoku, men med den forskjell at noen av brettene har overlappene hjørner. 

 • Stjernesudoku

  Stjernesudoku løses som en vanlig sudoku (Alle rekker, kolonner og bokser skal inneholde tall fra 1-9).

 • Sudoku

  Det klassiske og opprinnelige rutemønsteret i sudoku består av et brett på 9x9 ruter som igjen er delt inn 9 mindre bokser på 3x3 ruter hver. 

 • Triadoku

  Tre vanlige sudokuer er slått sammen, så hjørnene overlapper hverandre. Hver av de tre oppgavene løses på vanlig måte - bortsett fra at hver av de overlappende hjørnene er felles for to sudokuer.