Tastereisen

Her skal man finne sin vei fra stjernetasten i nedre venstre hjørne til stjernetasten i øvre høyre hjørne. Man kan flytte fra en tast til en annet, horisontalt eller vertikalt, hvis tastene deler enten samme tall eller samme symbol. Diagonale bevegelser er ikke tillatt.

Les mer

Tilgjengelig for daglig eller ukentlig publisering. Passer på 1-2 spalter.

Redaksjonelt, Hjernetrim, Aktivitetsmateriale

Kontakt