Tallkryss

En morsom liten talloppgave som kan publiseres på en 1-spalter daglig eller ukentlig.

Tallene fra 2-9 (hvert nummer jun én gang) skal skrives i de tomme rutene, slik at utregningene blir riktige.

Kontakt