Sum Sudoku

Denne sudokuvarianten har ikke starttall, men konseptet er det samme - det gjelder å fylle inn tallene fra 1-9 på vanlig måte. Brettet består av flere oppstrekede blokker, og i hver blokk står det et tall - en sum. Dette tallet er summen av alle tallene som skal inn i blokken. For å komme frem til tallene som skal fylles inn må man ofte kalkulere seg frem til hvilke tall som skal plasseres hvor ut fra de ulike blokkenes sum. 


Kontakt