Historie

Bulls Press ble grunnlagt i 1929 i Norge av Cornelius Bull. Etter å ha vært skipsreder interesserte Cornelius seg for serier og under et besøk i USA på 1920-tallet kontakter han King Features Syndicate og Ledger Syndicate og tilbød seg å representere de i Norden.

I 1929 flyttet firmaet fra Halden til Sverige og firmaet het da Cornelius Bull`s Presstjänst A/B men dette ble endret til Bulls Presstjänst AB den 13 januar 1931, rett før gründeren døde. 

Etter Cornelius Bulls død i 1931 ble firmaet drevet videre av hans enke Laura Vilhelmina Bull i samarbeid med Bjarne Steinsvik. Siden 1935 har firmaet vært drevet av Steinsvik-familien.

Bulls har utviklet seg i flere retninger, der syndikering av serier er en av de viktigste forretningsområdene for selskapet.

Videre jobber Bulls bildebyrå på tretten markeder i Europa. De siste årene har Bulls hatt suksess med en egen redaksjon som produserer artikler og komplette publikasjoner til aviser og et flertall forlag.