Hva er lisensiering?

Lisensiering går ut på at en eller flere lisenstakere leier en rettighet fra en lisensgiver, for å utnytte rettigheten kommersielt. Lisensavtalen kan f.eks. gjelde et merkenavn eller en karakter. Lisensrettigheten gis normalt for et geografisk marked, en bransje, et bruksområde eller en kombinasjon av disse.

Fordeler med lisensiering

  • Tilgang til – og mulighet for enerett på – attraktive varemerker som kan gi bedriften et konkurransefortrinn
  • En lisensavtale gir deg muligheten til å redusere din risiko og investeringer knyttet til utvikling av et produkt eller ved å gå inn i et nytt marked.
  • En lisensavtale kan gi deg tilgang til et nytt marked, område eller know-how gjennom lisenshavers drift.
  • Mulighet til å tilby nye og populære løsningene på området og framstå som innovative i markedet.
  • Synergieffekter for bedriftens egne produkter – de kan dra fordel av lisensiert materiale og dermed bli mer attraktive – og vice versa.

Hvorfor jobbe med Bulls Licensing?

Vi håndterer hele avtaleprosessen og har den nødvendige juridiske kompetansen. Gjennom våre underagenter kan vi hjelpe deg med å nå ut til nye markeder og kunder. Vår markedsavdeling jobber hele tiden for å finne synergier mellom lisenstakere og dermed oppnå større synlighet hos forbrukeren. Vi støtter også opp og hjelper deg med din markedsføring gjennom sosiale medier og ved å være til stede på messer med dine produkter, varemerker og tjenester.

Designtjenster

Vi er et dedikert og kompetent designteam med plassering i Oslo og Stockholm. Vår designavdeling hjelper deg gjennom hele prosessen.