Bulls Bilder - Betingelser

Disse vilkårene er bindende for Kunden. Alle som bruker det digitale bildearkivet godkjenner avtalevilkår ved å trykke på "Godta".  De som handle på vegne av et annet selskap, sørger for at han / hun har myndighet til å binde selskapet til disse vilkårene. I de tilfellene disse forholdene i noen del er uforenlig med det som er avtalt i en egen bildeavtale mellom Bulls og kunden, vilkårene for en slik avtale går foran disse vilkårene.

Kunden Bilder fra Bulls Press blir utlevert med reproduksjonsrett for én gangs bruk. Bildene må ikke videreselges, kopieres eller lånes ut til tredjemann uten samtykke fra Bulls Press.

Det er ikke tillatt å manipulere bilder uten tillatelse fra Bulls Press. Redigering/retusjering må ikke endre bildets innhold.

Kildeangivelse med byråets navn skal angis ved bruk av bildene. Ved utelatelse av dette, kan Bulls Press belaste et gebyr på 100 % av kjøpesummen.

Enhver kunde og bruker av Bulls Press sine bilder er selv ansvarlig for bruk og avklaring av rettigheter. Det gjøres spesielt oppmerksom på avbildedes rettigheter ved bruk av fotografi i kommersiell sammenheng, jfr. Åndsverksloven § 45.

Alle priser er uten mva.

Ingen av bildene som er lagt ut på Bulls Press sin hjemmeside, kan kopieres uten tillatelse fra byrået.