Mort Walker 90 år

Mort Walker fylte 90 år 3. september! Bulls Press gratulerer stolt mannen som har fått en hel verden til å le. Den første Billy-stripen ble publisert den 4. september 1950 i 12 amerikanske aviser under navnet "Beetle Bailey".

Handlingen utspillte seg da i collegemiljø, og etter seks måneder hadde ikke antallet steget til mer enn 25 aviser. Et altfor lavt antall mente serieskaperen Mort Walker og syndikatet King Features som distribuerer serien. Billy ble truet med nedleggelse, og man var nødt til å gjøre noe...

Koreakrigen hadde nettopp brutt ut og mange collegeungdommer som leste Billy-serien hadde vervet seg til krigstjeneste. Mort Walker foreslo at også Billy skulle verve seg. Billy troppet opp på rekrutteringskontoret i mars 1951 og ble soldat. Suksessen var et faktum!

Redaksjonelt, Billy

For deg som …